Tau zhynystary қanday toptarғa bөlіned

Тау жыныстары қандай топтарға бөлінед

  • 2 болады........................